Talentenpool

Een flexibel personeelsbestand is voor werkgevers een must

Goed werkgeverschap wordt steeds belangrijker. De concurrentie neemt toe en arbeidsrelaties worden flexibeler.

Dat vraagt om een solide personeelsbestand waarmee u soepel inspeelt op veranderingen.

Hoe bouwt u een flexibel personeelsbestand op?

Het antwoord is simpel. U hebt medewerkers nodig die zich permanent blijven ontwikkelen. Die weten dat ze een leven lang moet blijven leren.

De Talentenpool heeft hiervoor een blauwdruk ontwikkeld voor de opzet van arbeidspools voor werkgevers en werknemers. Deze Talentenpool helpt werknemers van werk naar werk, binnen de eigenorganisatie of buiten de organisatie op een nieuwe werkplek. Werkgevers kunnen op deze manier beter op de pieken en dalen van de markt inspelen, maar tegelijkertijd ook vertrouwen op goed opgeleide professionals.

De pool is een arbeidsmarktinstrument om flexibiliteit in vraag en aanbod vanuit de werkgever, de kwaliteit en sociale zekerheid voor de werknemer te combineren. Het doel van de pool is het vergroten van de mobiliteit in de arbeidsmarkt met behoud van kwalitatief goede professionals. Een grotere mobiliteit van werk naar werk helpt dreigende werkeloosheid te voorkomen en kan toenemende vraag vervullen.

Meer weten?

Bel of mail met Vincent Hoeksema, (06) 371 93 117, vincent@detalentenpool.nl

U kunt ook uw gegevens hier achterlaten, dan nemen wij contact op.

Hoe werkt het?

Uw organisatie maakt kennis met een select aantal talenten dat vanaf de eerste dag een bijdrage levert aan  uw organisatie.

Het zijn talenten met passie en een sterke motivatie voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Wij selecteren talenten die uw organisatie nodig heeft om haar doelstellingen te behalen, nu en later. Wij kijken naar huidige inzetbaarheid (competenties) én groeicapaciteit (latente competenties)

Onze methode, de TalentenTool, geeft u een heldere analyse van het huidige niveau  en zijn ontwikkelingsruimte. Ook ziet u binnen welk werkgebied de trainee competenties heeft verworven.

De TalentenTool is de basis voor het persoonlijke traineeprogramma. Een programma met opdrachten, trainingen, coaching en intervisie. Er is aandacht voor onderwerpen zoals: projectleider van je eigen toekomst, effectief leiderschap, klantgericht werken, communicatie, groepsdynamiek, conflicthantering et cetera.

Een coach begeleidt het proces

Download onze brochure voor onze flexible zorgpool